Giới thiệu


VỀ LỊCH SỬ HÃŒNH HÀNH VÀ PHÃT TRIỂN

Công ty Cổ phần ThÆ°Æ¡ng mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bá»™, tiá»n thân là Công ty Cổ phần ThÆ°Æ¡ng mại SABECO Nam Trung Bá»™, được thành lập trên cÆ¡ sở hợp nhất 3 chi nhánh của Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NÆ°á»›c giải khát Sài Gòn, bao gồm: CN Khánh Hoà, CN Ninh Thuận và CN Bình Thuận, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 17/3/2006, và là 01 trong 10 Công ty thÆ°Æ¡ng mại khu vá»±c trá»±c thuá»™c Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NÆ°á»›c giải khát Sài Gòn http://www.sabeco.com.vn

Sản phẩm chính Công ty phân phối ra thị trÆ°á»ng là các dòng sản phẩm Bia Saigon gồm:

  • Saigon Lager , Saigon Export, Saigon Special , Saigon Chill, Saigon Gold, Bia 333, Bia Lạc Việt

Công ty hoạt Ä‘á»™ng trên cả 04 tỉnh Nam Trung Bá»™ gồm Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Vá»›i hệ thống 03 Tổng đại lý, hÆ¡n 30 Nhà phân phối và hàng trăm hệ thống Ä‘iểm bán, tiêu thụ các cấp, cùng vá»›i sá»± tin dùng của NgÆ°á»i tiêu dùng, sau hÆ¡n 10 năm hoạt Ä‘á»™ng Công ty đã khẳng định được vị thế vững chắc của mình trên thị trÆ°á»ng tiêu dùng bia, góp phần là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phÆ°Æ¡ng và đóng góp vào sá»± phát triển của thÆ°Æ¡ng hiệu bia Việt Nam vÆ°Æ¡n tầm thế giá»›i.

VỀ CÆ  CẤU Tá»” CHỨC BỘ MÃY

Vous voudrez peut-être dormir déjà à la première date et attendez peut-être quelques mois. Étant donné que tout se passe dans un accord mutuel, il n’y a pas de grande différence lorsque le sexe se produit exactement. À moins que, bien sûr, ce n’est pas la seule chose à laquelle il vous attend! Et laissez-le nécessairement utiliser un viagra generique sans ordonnance même si vous avez déjà vu le «bande de caoutchouc» il y a cent ans: les maladies et la grossesse indésirable ne vous conviennent pas.