[TB] Tuyển dụng nhân sự tháng 11

[TB] Tuyển dụng nhân sự tháng 11

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ thông báo tuyển dụng nhân viên trưng bày sản phẩm thời vụ, bộ phận kho vận:

 

A. Nhân viên trưng bày sản phẩm thời vụ Khánh Hòa:

  • Số lượng: 04 người
  • Nơi làm việc: Khánh Hòa
  • Tiền công khoán gọn: 5.500.000 đồng/tháng đã bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, tạm thu TNCN.

B. Trưởng bộ phận – Kho vận:

  • Số lượng: 01 người
  • Nơi làm việc: Khu vực Nam Trung Bộ (Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận)
  • Mức lương: thỏa thuận
  • Chế độ: đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.
  • Văn phòng chính: Trụ sở Công ty (Quốc lộ 1, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa)

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm:

796 TB-BSG.NTB-TCHC Tuyển dụng NV trưng bày Sp thời vụ
851 TB-BSG.NTB-TCHC Tuyển dụng Trưởng bộ phận - Kho vận