Thông báo tuyển dụng Giám sát tiếp thị tháng 10-2020

Thông báo tuyển dụng Giám sát tiếp thị tháng 10-2020

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ thông báo tuyển dụng:

Vị trí: Giám sát tiếp thị – Khu vực Nam Trung Bộ

Số lượng: 01 người

Mức lương: thỏa thuận

 

Chi tiết vui lòng xem thông báo đính kèm:

772 TB-BSG.NTB-TCHC Tuyển dụng Giám sát tiếp thị