[Thông báo] Tuyển dụng tháng 9 /2020

[Thông báo] Tuyển dụng tháng 9 /2020

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ thông báo tuyển dụng:

  1. Vị trí: Giám sát tiếp thị
  2. Số lượng: 02 người
  3. Nơi làm việc: khu vực Khánh Hòa – Phú Yên (01 người); khu vực Ninh Thuận – Bình Thuận (01 người)

Chi tiết xem file thông báo đính kèm

 

TB 696 ngay 22.9.2020 Tuyen dung Giam sat Tiep thi