Thông báo tuyển dụng tháng 9/2020

Thông báo tuyển dụng tháng 9/2020


Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ thông báo tuyển dụng tháng 9/2020:

roulette222nl.com

  • 01 Nhân viên Há»— trợ tiêu thụ (Nhân viên Tổng hợp) – Làm việc tại Khánh Hòa
  • 01 Nhân viên Bán hàng – Làm việc tại Ninh Thuận

TB 631 ngay 04.09.2020 Tuyen dung NV Tong hop
TB 634 ngay 05.09.2020 Tuyen dung NV Ban hang Ninh Thuan