Thông báo tuyển dụng tháng 8/2020

Thông báo tuyển dụng tháng 8/2020

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ thông báo tuyển dụng các vị trí:
1. Giám sát tiếp thị Khánh Hòa – Phú Yên và Giám sát tiếp thị Ninh Thuận – Bình Thuận
2. Tổ trưởng tiếp thị Khánh Hòa
3. Nhân viên Tuyển dụng và Đào tạo Khánh Hòa
Chi tiết xem thông báo đính kèm

 

TB 579 ngay 11.8.2020 Tuyen dung To truong tiep thi Khanh Hoa
TB 577 ngay 11.8.2020 Tuyen dung Giam sat tiep thi
TB 576 ngay 11.8.2020 Tuyen dung NV Tuyen dung va dao tao