Thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận – Kho vận

Thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận – Kho vận

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ thông báo tuyển dụng:

  • Chức danh: Trưởng bộ phận – Kho vận;
  • Số lượng: 01 người;
  • Nơi làm việc: Văn phòng Công ty (Khánh Hòa)

 

Chi tiết thông báo tuyển dụng:

TB So 381 ngay 04.06.2020 - Tuyen dung Truong BP Kho van-