Thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận – Kho vận

Thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận – Kho vận


Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ thông báo tuyển dụng:
roulette222ch.com

  • Chức danh: Trưởng bá»™ phận – Kho vận;
  • Số lượng: 01 ngÆ°á»i;
  • NÆ¡i làm việc: Văn phòng Công ty (Khánh Hòa)

 

Chi tiết thông báo tuyển dụng:

TB So 381 ngay 04.06.2020 - Tuyen dung Truong BP Kho van-