[Thông báo] Tuyển dụng tháng 05/2020 đợt 2

[Thông báo] Tuyển dụng tháng 05/2020 đợt 2

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ thông báo tuyển dụng tháng 05/2020:

1. Khánh Hòa:

  • Vị trí: Nhân viên Bán hàng – Số lượng: 02 người (làm việc tại TP Nha Trang)

2. Phú Yên:

  • Vị trí: Nhân viên Kế toán – Số lượng: 01 người  (làm việc tại tỉnh Phú Yên)

3.  Ninh Thuận:

  • Vị trí: Nhân viên Bán hàng – Số lượng: 01 người  (làm việc tại huyện Ninh Hải và huyện Thuận Nam)

4. Vị trí Giám sát tiếp thị khu vực Bình Thuận và Ninh Thuận – Số lượng: 01 người (làm việc tại thị trường tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận)

 

Chi tiết :TB 339 ngay 15.05.2020 tuyen dung NV Ke toan Phu Yen
TB 338 ngay 15.05.2020 tuyen dung NV Ban hang Ninh Thuan
TB 324 ngay 12.05.2020 tuyen dung NV Ban hang Khánh Hòa
TB 321 ngay 11.05.2020 Tuyen dung GTTT khu vuc Binh Thuan- Ninh Thuan