[Thông báo] Tuyển dụng tháng 05/2020

[Thông báo] Tuyển dụng tháng 05/2020

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ thông báo tuyển dụng tháng 05/2020:

1. Khánh Hòa:

  • Vị trí: Giám sát bán hàng – Số lượng: 02 người
  • Vị trí: Nhân viên Bán hàng – Số lượng: 02 người (làm việc tại Cam Ranh và Vạn Ninh)

2. Phú Yên:

  • Vị trí: Nhân viên Bán hàng – Số lượng: 02 người  (làm việc tại Đồng Xuân và Sông Hinh)

3.  Bình Thuận:

  • Vị trí: Nhân viên Bán hàng – Số lượng: 03 người  (làm việc tại Hàm Tân, Đức Linh và Mũi Né – Phan Thiết)

Chi tiết :

TB 316 ngay 06.05.2020 Tuyen dung NVBH tai KH
TB 314 ngay 06.05.2020 Tuyen dung GSBH tai KH
TB 315 ngay 06.05.2020 Tuyen dung NVBH tai BTH
TB 317 ngay 06.05.2020 Tuyen dung NVBH tai PY