[Thông báo] Tuyển dụng tháng 01/2020

[Thông báo] Tuyển dụng tháng 01/2020

Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ thông báo tuyển dụng tháng 1/2020:

 

a. Vị trí Giám sát bán hàng: 01 người tại mỗi tỉnh (Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận)

b. Vị trí Nhân viên Bán hàng: tuyển thường xuyên, không giới hạn số lượng tại mỗi tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

TB Tuyen dung GST-21.01.20
TB Tuyen dung NVBH-21.01.20