Thông báo tuyển dụng tháng 12/2019

Thông báo tuyển dụng tháng 12/2019

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ thông báo tuyển dụng 02 vị trí: Giám sát tỉnh Khánh Hòa, Giám sát tỉnh Phú Yên

Mước lương 16.000.000đ/ tháng (13 tháng lương / năm) chưa bao gồm thưởng và phụ cấp công việc khác.

Chi tiết thông báo:

TB 418 ngay 02.12.2019 Tuyen dung giam sat tinh Khanh Hoa

TB 417 ngay 02.12.2019 Tuyen dung giam sat tinh Phu Yen