Thông báo tuyển dụng tháng 11/2019

Thông báo tuyển dụng tháng 11/2019

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ thông báo tuyển dụng tháng 11/2019. Chi tiết xem File đính kèm

TB 369 ngay 12.11.2019 Tuyen dung Nhan vien Phap che
TB 368 ngay 12.11.2019 Tuyen dung Giam sat tinh Khanh Hoa, Phu Yen