Thông báo tuyển dụng tháng 10/2019

Thông báo tuyển dụng tháng 10/2019

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ đang cần tuyển 4 vị trí công việc – lương từ 12-16 triệu đồng /tháng

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ, Quốc lộ 1, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

TB 316 ngay 10.10.2019 ve Tuyen dung Nhan vien Lao dong - Tien luong
TB 313 ngay 10.10.2019 ve Tuyen dung Giam sat Quan ly nhom Khach hang lon
TB 314 ngay 10.10.2019 ve Tuyen dung Giam sat tinh Khanh Hoa
TB 315 ngay 10.10.2019 ve Tuyen dung Nhan vien Phap che