[TB] Tuyển dụng nhân viên bán hàng Khánh Hòa – Tháng 8 / 2019

[TB] Tuyển dụng nhân viên bán hàng Khánh Hòa – Tháng 8 / 2019


Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bá»™ Ä‘ang cần tuyển Nhân viên Bán hàng khu vá»±c Khánh Hòa – lÆ°Æ¡ng từ 9 triệu đồng /tháng chÆ°a bao gồm thưởng & các khoản há»— trợ công việc khác.
roulette222es.com

Äịa chỉ nhận hồ sÆ¡: Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bá»™, QUốc lá»™ 1, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

 

TB 208 ngay 10.8.2019 Vv Tuyen dung NVBH Thi truong Khanh Hoa