Tuyển dụng tháng 3/2019

Tuyển dụng tháng 3/2019

Vị trí: Giám sát giới thiệu sản phẩm (PG Supervisor)

Số lượng: 02 PG Sup

 

Nơi làm việc: Khánh Hòa (01 PG Sup), Bình Thuận (01 PG Sup)

Thu nhập: 12-15 triệu đồng

Chi tiết:

TB 045 ngay 07.03.2019 ve Tuyen dung Giam sat Gioi thieu san pham