[TB] Tuyển dụng tháng 2/2019

[TB] Tuyển dụng tháng 2/2019

Vị trí: Giám sát giới thiệu sản phẩm (PG Supervisor), Nhân viên Bán hàng (Salesman)

Số lượng: 02 PG Sup, 01 Salesman

 

Nơi làm việc: Khánh Hòa (01 PG Sup), Bình Thuận (01 PG Sup), Ninh Thuận (01 Salesman)

Thu nhập: 12-15 triệu đồng / PG Sup & 7,5 triệu đồng / Salesman

Chi tiết:

TB 031 ngay 23.02.2019 ve Tuyen dung Giam sat Gioi thieu San pham
TB 033 ngay 23.02.2019 ve Tuyen dung NV Ban hang CN Ninh Thuan