Trao học bổng khuyến học cho sinh viên trường Đại học Nha Trang

Trao học bổng khuyến học cho sinh viên trường Đại học Nha Trang

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2018, nhân dịp khai giảng năm học mới 2018-2019, Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ, đại diện là ông Nguyễn Lê Anh Huy – Phó Giám đốc, đã đến tham dự và trao 20 suất học bổng cho sinh viên trường Đại học Nha Trang, tổng giá trị học bổng là 40 triệu đồng.